Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

Tove Lorenzen Fruelund
[email protected]

 

PPR arbejder med undervisning, rådgivning, vejledning og korterevarende behandling i forhold til børn og unges udvikling i dagtilbud, skoler og i hjemmet.

Det kan dreje sig om børns udvikling f.eks.:

  • motorik
  • sprog
  • indlæring
  • trivsel
  • adfærd

PPR arbejder tæt sammen med forældrene og det personale, der har kontakt til barnet/den unge i det daglige.

PPR’s kontor ligger i Tinglev, men medarbejderne træffes også i dagtilbud og på skoler.