Distriktsvejleder

 

Sophie Valeur                                        
Distriktsvejleder

Mail: [email protected]

 

Sophie er distriktsvejleder på Hærvejsskolen og ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).  Distriktsvejlederen kan hjælpe, hvis man som forældre og lærer er bekymret for barnets trivsel,- det være sig ift. social og følelsesmæssig trivsel, og som blandt andet kan føre til fravær fra skole.

Formålet med distriktsvejlederens indsats er:

- At yde en tidlig indsats, så barnets vanskeligheder, herunder fravær,  ikke udvikler sig

- At fremme en gensidig forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedr. et barns trivsel.

- At støtte barnet/familien i at få nye handlemuligheder der skaber større trivsel for barnet.

Distriktsvejlederen deltager ligeledes i skolen Special Pædagogisk Team møder samt Tværfagligt Teammøder.