Nyt fra...

196 Nyheder 2 Nyt fra...

Offentliggørelse af karaktergennemsnit 2018

Iflg. loven om åbenhed og gennemskuelighed skal skolen offentliggøre gennemsnit for skolens prøvekarakterer.

03-07-2018 VG