Nyt fra...

196 Nyheder 1 Nyt fra...

Offentliggørelse af karaktergennemsnit 2017

Iflg. loven om åbenhed og gennemskuelighed skal skolen offentliggøre gennemsnit for skolens prøvekarakterer.

15-06-2018 SSV