Kære forældre

Vi afholder inforamtionsmøde for kommende skolebørn 2019,

Torsdag den 15. november 2018 kl. 18.30 - 20.00 i grøn fløj på Skovbrynet 2.

Se invitationn her...

Hvert år i januar kan man skrive sit barn ind på den skole,s om man ønsker sit barn skal starte på til august.

Sådan skriver du barnet op
Du skal skrive barnet op elektronisk på Aabenraa Kommunes hjemmeside aabenraa.dk på siden ”Skriv dit barn op til skoleåret”. Her kan man også skrive barnet op til SFO - direkte link...

Der kommer en dato ud når webindskrivningen på kommunens hjemmeside åbner. Har du ikke mulighed for at indskrive barnet elektronisk, bedes du henvende dig til os på tlf. 7376 6120.

Skoledistrikter
Et barn indskrives normalt i den skole i det distrikt, hvor man bor. I webindskrivningen kan du søge om, at barnet bliver optaget i en anden skole end distriktsskolen. Du skal huske selv at kontakte den skole, du ønsker barnet optaget i. Vælger du en anden skole end distriktsskolen, skal du selv afholde eventuelle udgifter til transport til og fra skolen.

Ønsker du at indskrive dit barn i en friskole eller en tysk skole, skal du oplyse det i webindskrivningen. Du skal dog samtidig rette henvendelse direkte til den skole, du ønsker dit barn optaget i.

Du kan ikke altid regne med, at barnet bliver optaget i en anden skole end distriktsskolen. Du kan forvente at få besked om, hvor barnet er optaget med udgangen af marts måned.

Udsæt skolestarten
Forældre kan søge om at udsætte barnets skolestart et år begrundet i barnets udvikling. Ønsker du at søge om skoleudsættelse for dit barn, skal du både oplyse det i webind-skrivningen og indsende en særskilt ansøgning om at få dispensation til os. Skemaet kan du/I få ved at henvende dig/jer til os på tlf. 7376 6120 eller mail [email protected].

Fordele ved at vælge Hærvejsskolen
Vi arbejder ud fra værdiregelsættet:
Faglighed - Vi har høj faglighed og et inspirerende læringsmiljø.
Forskellighed - Vi har plads til forskellighed og tænker mangfoldighed som en styrke.
Fællesskaber - Vi lægger vægt på at skabe trygge fællesskaber, der giver selvværd, trivsel og mod.
Forandring - Vi arbejder for at se nye veje i forhold til undervisning og i forhold til det enkelte barn.

Vi har mellem 2-3 klasser på hver årgang. Der er derfor rig mulighed for at få kammerater på kryds og tværs – både i frikvarterne, hvor vi har vores store flotte legeplads, hvor der kan bygges huler, gynges, spilles fodbold og meget meget andet samt lege med forskellige legekammerater i SFO.

Vi har mulighed for at tilbyde ekstra støtte i matematik og dansk, Skilsmissegruppe, Trivselsgruppe, Sorggruppe, individuelle samtaler med en uddannet AKT lærer samt muligheden for at danne små hold i undervisningen, hvis dette gavner den enkelte elev.

Har du/I spørgsmål til ovenstående eller spørgsmål til jeres barns skolestart generelt, så tøv ikke med at kontakte os på tlf. 7376 6120 eller [email protected], vi hjælper hellere end gerne.

Vi ser frem til et godt samarbejde og glæder os til at møde vores nye elever.
I mellemtiden er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.haervejsskolen.dk eller vores facebookside ”Hærvejsskolen” for at se de mange spændende ting, vi laver.

Velkomstfolderen kan findes her...

Tillæg til velkomstfolderen, kan I se her...
 

Brobygning mellem 2. årgang og kommende 0.klasses elever.

Mål: At skabe en tryg overgang mellem børnehave og skole for de kommende 0. klasses elever. At de kommende 0.klasses elever har en ven/klasse de kender, som de kan søge bl.a. i frikvarterne.

Maj måned:
2.a hilser på kommende 0.a, 2.b hilser på kommende 0.b og 2.c hilser på kommende 0.c

Eleverne bliver sat sammen i små grupper.

2. klasses eleverne viser kommende 0. klasses elever rundt på skolen.

Juni måned:
2. årgang bliver blandet, så de kommer til at besøge den børnehave deres 0. klasses ven går i. Dvs. en lærer går med en blandet flok elever fra de tre 2. klasser til en børnehave. De to andre lærere går til de to andre børnehaver i byen.

Den kommende 0. klasses elev viser rundt i børnehaven.

De læser evt. en bog, spiller et spil, spiser madpakker sammen osv.

August:
1. skoledag: 3. klasserne (venskabsklasserne er blevet 3.) synger en sang og står klar med flag til deres 0.-klasses ven.

Den 1. uge eller 2 uger leger 3. årgang med 0. årgang i et frikvarter i løbet af skoledagen.

Resten af skoleåret kan venskabsklassen bruges til fx højtlæsning, lege, osv.

Planen for brobygning findes her...