USU - understøttende undervisning i 0.B

Understøttende undervisning er tid, hvor vi som skole kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel. Understøttende undervisning skal anvendes til forløb og læringsaktiviteter, der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og emner, eller som sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Nyhed billede
0.B har i deres ene USU time leget på svævebanen og været kreativ i gruset med at lave veje, mobiltelefoner m.m.

Meningen her er at lære børnene at være kreative på andre måder end med fx papir og blyant samt styrke børnene socialt i klassen, når de arbejder sammen. Desuden har eleverne fået motorikken trænet - og så har de fået luft og hygget sig.