5.B lærer førstehjælp...

5.B er i gang med et forløb om førstehjælp. Klassen har fælles haft gennemgang at de 4 trin inden for førstehjælp - skab sikkerhed, vurder personen, tilkald hjælp, giv førstehjælp.

Herefter har de i grupper arbejdet med forskellige scenarier, som de nu er i gang med at undervise resten af klassen i. Alle elever bidrager positivt, så inden længe kan alle fra 5.B yde førstehjælp.